Samarbetspartner

Jag samarbetar med KZ Nordic som är svensk agentur för YOKO. Jag är kontrakterad för skidor, handskar och stavar från YOKO. Under skidorna kör jag även Optiwax som är en finskt valla som ger bra fart.

Är du långloppsåkare, kolla på KZ Nordic och beställ kanske en av de bästa DP skidorna som finns just nu till ett bra pris.

yoko_text_logo

optiwax_logo

 

 

Annonser